Personakt Slægtstavle

Simon Meisling

Rektor. Blev 68 år.

Far:Simon Sørensen Meisling (1755 - 1787)
Mor:Else(Elise) Christine Øckenhol(d)t (1768 - 1791)

Født:06-10-1787 Kbhses ikke i Helligånd
Bopæl:1813: Frederiksberggade 24,
1814 - 19: Frederiksbergade 15,
1821: Nygade 2,
1822: Frederiksberggade 24,
Slagelse 1822 - 26,
Helsingør 1826 - 39,
1840: Raadhusstræde 5,
1841: Raadhusstræde 2,
1842 - 44: Frederiksberggade 15,
1845: Frederiksberggade16,
1846 - 47: Frederiksberggade 6,
1848 - 50: Frederiksberggade 32,
1851: Nørre Voldgade 2,
1852: Raadhusplads 45, 47,
1853 - 56: Raadhusplads 57.
 
Pensioneret:kbh 1)Policenummer: 16683
Inger Cathrine Hjarup
Født: 1793-04-20 Vor Frue Kirke, Kiøbenhavn Stempelmærke:
Død: 1854-04-27
Notat: Dåbsattest i RA.
Ægtefælle
Pensionspolice oprettet: 1812-06-01
Årlig Pension: 290 Indbetalt: 324 Afdragsordning: 905
Enkekassenummer: 16683
Simon Sørensen Meisling Adjunct ved Kiøbenhavns Cathedral Skole
Født: 1787-10-26 St. Nicolai Kirke, Kiøbenhavn Stempelmærke: Danmark
Død: 1856-09-08
Notat: Dåbsattest i RA.
 
CV:1803, dimitteret fra den kjøbenhavnske Borgerdyd-
skole, Examen artium med Udmærkelse, blev Alumnus i det pæda-
gogiske Seminarium og vandt 1807 Universitetets Guldmedaille for en
Afhandling om de romerske Municipier. S. A. tog han theologisk
Embedsexamen og blev 1808 Adjunkt ved Latinskolen i Helsingør,
1809 Dr. phil. for en Afhandling «De 'Aoiåoig atqve Rhapsodis veterum
Græcorum». 1812 blev han Adjunkt (1819 titulær Overlærer) ved
Metropolitanskolen i Kjøbenhavn, 1822 Rektor i Slagelse, 1826 i
Helsingør, 1828 Professor, afgik fra sit Embede ved Skolens Ned-
læggelse 1839, privatiserede derefter i Kjøbenhavn.
 
HC Andersen:
H C Andersen om Meisling.
"Morphinen maa have virket stærk, jeg havde deilige Drømme og især een behagelig hvor jeg flink og freidig var til Examen og Meisling traadte ind og jeg erklærede at han maatte ikke høre mig blive examineret thi da vilde jeg føle mig saa trykket at jeg svarede dumt, som jeg da ogsaa gjorde, lidt efter spadserede jeg med Meisling, han kom med sin Slags Humeur, jeg følte mig freidig og frisk, vi kom snart i Tale om Kunst og alt Smukt og bleve til sidst særdeles Venner, han syntes at vurdere mig og jeg ham. Da jeg vaagnede var jeg ganske glad ved den forsonende Drøm".
(Dagbogen. Onsdag d. 9. december 1874).
 
Døbt:21-10-1787 Sct.Nikolaj 2)Else Øgenholdt og vildthandler Simon Sørensen Meisling,
Simon Sørensen hjemmedøbt,
Madam Købke og madam Thorsen
 
FT 1801:1801 KbhKøbenhavn;10208;3244;; Snarens Kvarter;643;Matr. 142;
Jes Petersen;M;47;Gift;2;Br. Br.;
Karen Maria Hyllested;K;51;Gift;1;g Jes Petersen;
Simon Meisling;M;14;Ugift;Stud.;
( bor hos sin stedfar og dennes kone nr 2).

I samme Hus bor
Friedrich Jacobsen Laan, hvis datter Anna C Laan var gift med Niels Øckenholt, Simon Meislings morbror.
 
FT 1840:1840 kbhSnarens Kvarter, Raadhuusstræde N 44, , Stueetagen,
Simon Meisling, 52 , Gift, , Professor, Doktor i Philosophie,
Cathrine Meisling, 40 , Gift, , hans Kone,
Peter Ludvig Meisling, 22 , Ugift, , Student og Forstelev, deres Søn,
Peter Christian Meisling, 15 , Ugift, , deres Søn, i Gartnerlære,
Hansine Meisling, 16 , Ugift, , deres Datter,
 
FT 1845:1845 kbhFrederiksberggade 30, 2 Sal, 1, FT-1845
Simon Meisling, 57, Gift, , Professor og forhenværende Rector, Pensionist, Kjøbenhavn
Kathrine Meisling født Hjarup, 52, Gift, , hans Kone, Kjøbenhavn
Peter Ludvig Meisling, 27, Ugift, , Xylograf og Student, deres Søn, Kjøbenhavn
Peter Christian Meisling, 19, Ugift, , ex. Gartner, deres Søn, Slagelse
Hansine Marie Meisling, 21, Ugift, , deres Datter, Slagelse
 
Død:08-04-1856 kbhKbh. Adresseavisen 10 april 1856 bekendgøres at Simon Sørensen Meisling dør efter "længere tids svaghed i sit 69de år", bekjengøres af de efterladte. (børn og sviger).

I familie med Inger Cathrine Hjarup (1793 - 1854)

Vielse:29-05-1812 Helligaands Kirke, København 3)Fadder : J.Petersen (hans stedfar) og P.Hjarup (hendes bror)

Børn:
Else Marie Bentine Meisling (1813 - 1884)
Peter Ludvig Meisling (1817 - 1853)
Jess Jacob Meisling (1821 - )
Hansine Bolette Marie Meisling (1823 - 1878)
Carl Peter Christian Simonsen (1823 - 1825)
Peter Christian Hjarup (1825 - 1882)

Notater

Vokser op hos stedfar Brændevinbrænder Jess Petersen.
se www.litteraturpriser.dk/aut/ms.htm#MSimonMeisling

FE Hundrup i bogen : Lærerstanden ved Slagelse Lærde Skole, 1861, skriver om Simon Sørensen Meisling : f 6/10 1787 i Kbh hvor hans fader af samme navn (født 1755 d 1787, en søn af Søren Christensen, sognefoged og hestehandler i Meisling, Jerlev sogn ved Veile, f 1718 d1765, gift 30/06 1744 m Dorthe Madsdatter Simonsen, f 1715 i Jerlev d 1764) var vildthandler og tidligere postkusk. Hans moder Else Christine Øckenholdt d c 1793, var en datter af skibsbygger Andreas Olsen Øckenholdt .

Dansk biografisk Leksikon 1938, Bd. XV skriver Paul V. Rubow i sin artikel om Meisling bl.a. : "Til Ulykke for M.s Eftermæle havde han en Tid lang H. C. Andersen til Elev og senere Logerende, og den højst ensidige Skildring af Rektoren i dennes [Andersens] Selvbiografi er gaaet over i Historien. M. var imidlertid ikke den Pedant, Andersen ville gøre ham til. Han var en lærd Humanist og en fin Skribent".

Dansk biografisk Leksikon:
Blandt M.s talrige Skrifter maa fremhæves Oversættelser af
mange Oldtidsforfattere med Oplysninger, saasom Virgils bucoliske
Digte (1817), «Æneiden», 2 Dele (1824-26), Bion (1821), Mosehus
(1824), Theokrit (1825), Anakreon (1826), Ovids «Forvandlinger» (1831),
Martialis (1832) foruden 7 Hæfter af «Digte fra Oldtiden» (1827-32).
1832 udgav M. «Undersøgelser om det heroiske Versemaals Skæbne».
Af nyere Forfattere har han oversat «Dramatiske Æventyr» af Gozzi
(1821) og sammes Maskekomedier (1825) samt Goethes udvalgte
Skrifter (1832-33) m. m. Tidligere havde han udgivet et Sørge-
spil, «Munkelist» (1812). Fremdeles har han skrevet en spansk
Grammatik (1841) og ydet mange Bidrag til forskjellige Tidsskrifter.
Hans Oversættelser roses som smagfulde.

Erslew, Forf. Lex. Hundrup, Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole
S. 21 ff. H C. Andersen, Mit Livs Eventyr S. 59 ff. S. B. Thrige.


Kilder

1)Enkekassen
  
2)KB (opsl 376)
  
3)IGI,KB