Personakt Slægtstavle

Johan Leopold Høltzer

Skorstensfejermester. Blev 63 år.

Far:Carl ?

Født:19-01-1808 Kbhdato i skifte protokol holbæk
Byfoged Holbæk Holbæk byfoged Skifteprotokol 1869 1876
 
FT 1845:1845 KbhKøbenhavn, Rosenborg Kvarter, Landemærke No. 180, 2d Sal til Høire, 1219, FT-1845

Marie Therise Ketli, 29, Gift, , Haanarbeide, Dr[e]sden
Johan Lepold Hyltser, 38, Gift, , SkorstenfeierSvend, Loger hos Skorstensfeier Mester Vesti, Kjøbenh.
Charel Eduvard Hyltser, 6, -, , Søn, Dresden
Andreas Thedor Hyltser, 3, -, , Søn, Kjøbenh.
Wilhelm Thoval Hyltser, 1, -, , Søn, Kjøbenh.
 
FT 1850:1850 Holbæk 1)kirkestræde
www.arkivalieronline.dk/data/folket%E6lling/FT1850/03031/00418.tif
holbaek, Merløse, Holbæk Købstad, Holbæk Købstad, , (Kirkestrædet No). 127.c. F3, , FT-1850
Johan Leopold Höltzer, 43 , Gift, , Skorsteensfeier, Huusfader, Kjøbenhavn
Marie Therese Kaili, 33 , Gift, , Hans Kone, Saxsen
Carl Edvard Höltzer, 11 , Ugift, , Hans Søn, Do (Saxsen)
Andreas Thorvald Höltzer, 7 , Ugift, , Ligeledes (Hans søn), Kjøbenhavn
Marie Emilie Höltzer, 5 , Ugift, , Hans Datter, Do (København)
Frederikke Cidonie Höltzer, 4 , Ugift, , Ligeledes (Hans Datter), Do (København)
Carl Frederik Ovner??, 27 , Ugift, , Hans Svend, logerer og spiser i Huset, Do (København)
Frederik Otto Höltzer, 1 , Ugift, , Huusfaderens Søn, Holbek
Karen Maren Hansen, 22 , Ugift, , Tjenestepige, Do (Holbek)
 
FT 1855:1855 Holbæk 2)matr. 127b, i Sidehuset
FT 1860:1860 Holbæk Holbæk Købstad tif 618, Kirkestræde 127 b (Matr. 131c er no 2B)

Emilie Marie 15
Sidonia Frederikke 13
Otto Frederik 11
Hulda Frederikke 9
Anna Cecilie 8
Menna Therese 6
Oscar William 5
Aron Theodor 3
Hendrik Meier 25, ugift københavn
 
Død:25-02-1871 Holbæk Købstad 3)Skorstenfejermester i Holbæk. 63 år, gift .Begravet 2 marts.
Byfoged Holbæk Holbæk byfoged Skifteprotokol 1869-1876
 

I familie med Marie Augusta Therese Keili (1816 - 1883)

Vielse:12-04-1844 Trinitatis, Kbh 4)Han 36, hun 28. Han skorstensfejersvend Landemærket 180.
Forlover Søren Jensen Spentrup*, Søren Sørensen Nelstrup.

*be:1845 er SJS f. Randers Amt;Værtshusholder i Store Fiolstræde 183 Kbh.
 

Børn:
Charel Eduvard Høltzer (1839 - )
Andreas Theodor Høltzer (1842 - )
Wilhelm Thorvald Høltzer (1844 - 1901)
Marie Emilie Høltzer (1845 - )
Frederikke Sidonia Høltzer (1847 - )
Frederik Otto Høltzer (1849 - )
Fredrikke Hulda Høltzer (1851 - )
Anna Cecilie Høltzer (1852 - >1925)
Menna Therese Høltzer (1853 - )
Oscar William Høltzer (1855 - )
Ahron Theodor Høltzer (1857 - )
Antonette Augusta Høltzer (1860 - )

Notater

Skorstensfejermester
Boede i Kbh til 1844-48, herefter Holbæk.
3 børn født i Kbh 7 i Holbæk
Kbh :
Wilhelm Thorvald 19 jan 1844
Marie Emilie 2 nov 1845. gm Rasmus Larsen
Frederikke Sidonia 16 MAY 1847
Holbæk :
Frederik Otto 24 Apr 1849, Grovsmed, hans Vandrebog findes på Landsark Fyn, reg nr RC521.
Frederikke Hulda 20 Feb 1851
** Anna Cecilie 07 Aug 1852
Menna Therese 07 Dec 1853
Oscar William 02 Jul 1855, gm Ane Marie Sofie Frederiksen, barn Karen Pouline Elisabeth
Ahron Theodor Oct 1857
Antonette Augusta 08 FEB 1860

Kilder

1)FT
  
2)tif 536
  
3)KB Skt Nikolaj Holbæk
  
4)KB
skifte