Personakt Slægtstavle

Sognefoged Christen Joensen

Sognefoged,Hestehandler i Meisling.

Far:Joen Sørensen
Mor:Anne Christensdatter

Født:Mejsling

I familie med Margrethe Simonsdatter

Børn:
Søren Meisling Christensen (1718 - 1765)
Joen Christensen

Notater

September 1713 :
Christen Joensen af Mejsling ctr. Peder Mortensen Orlov af Jerlev. Udsat til 22/9, men ikke set igen. - Peder Orlov har overfaldet Christen Joensen med sin kårde og tilføjet ham sår ved hug gennem klæderne. Synsmænd har synet Christen Joensen under overværelse af sognefoged Mikkel Hansen. Slagsmålet fandt sted dagen efter, at Christen Joensen havde været til Nicolaj Orlovs bryllup i Jerlev. Christen Joensen har forlangt betaling for dragen gevær, to slag, bartskærerløn samt for bondens sinkelse og skade foruden sagsomkostninger

1722 fik han skøde på faderens gård i Mejsling, forældrene døde på det tidspunkt.
Jens Joensen tjenende krigsråd Folsack til Kjeldkær og Knud Sørensen af Mejsling for hustruen Maren Joensdatter giver arveafkald til deres broder Christen Joensen af Mejsling efter deres fader Joen Sørensen og moder Anne Christensdatter samt efter deres sl. broder Knud Joensen. (Se fol. 154). Ligeledes arveafkald fra Poul Joensen i Varde (fol. 154) og Mads Joensen, tjenende hr. forst. Gabel .

Jens Joensen, tjenende krigsråd Folsack til Kjeldkær, og Knud Sørensen af Mejsling for hustruen Maren Joensdatter og Mads Nielsen af Mejsling for Søren Joensen og Poul og Mads Joensen lovbød 3. gang den gård i Mejsling, som deres sl. forældre har haft, og som nu beboes af deres broder Christen Joensen. Denne og hustru Margrethe Simonsdatter begærede skøde.

Skøde efter foranstående lovbydelse.


1726 :sognefoged Christen Joensen af Mejsling

Kilde :Tingbog afskrevet af Johs. Lind