Personakt Slægtstavle

Søren Nielsen

Far:Niels Sørensen (~1733 - 1807)
Mor:Ane Margrete Rasmusdatter (~1766 - 1839)

Født:1788 Ondløse 1)

Notater

husmand i Merløse, TostrupSoren Nielsen gmd selv. 68 i Tostrup, Tv.Meerlose 27 Apr 1848 pg 291 ?
WIFE:
4 CH: Niels Sorensen 28 gmd i Nyrup
Hans Sorensen 20 home
Ane Sorensdtr = Jens Rasmussen gmd i Tostrup
Maren Sorensdtr = Jens Pedersen gmd i Wendstrup
[Merlose-Tuse Herred skpr; Book 6 1841-1851; film 049377]

Soren Nielsen selveiergmd i Tostrup/Taastrup 22 Dec 1852 pg 195 198 (288/1848)
WIFE: Ane Kirstine Rasmusdtr
CH: Ane Sorensdtr = Jens Rasmussen selv.gmd i Tostrup
Maren Sorensdtr = Jens Pedersen gmd i Vindstrup
Hans Sorensen
Niels Sorensen gmd i Nyrup
[Merlose-Tuse Herred; Bk 7 1851-1855; Film 49378]

Christen Larsen aftgsmd 64 i St.Merlose d.17/18 Mar 1848 pg 282
WIFE: Ane Jensdtr
6 CH: Lars Christensen 29 skomager i Ordrup
Jens Christensen 23 legger militair tjeneste i Khvn
Hans Christensen 20 tjene i Sotofte
Maren Christensdtr = Niels Marcusen i Khvn
***** Ane Cathrine Christensdtr = Soren Nielsen hmd i Tostrup
Ane Christensdtr = Peder Jensen gmd i St.Meerlose
[Merlose-Tuse Herred skpr; Book 6 1841-1851; film 049377]


Kilder

1)Ondløse kirkebog, Riisom Bering